Ciljevi

Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije je profesionalna, nevladina organizacija koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja, temeljnih vrednosti, interesa i ugleda inženjera prehrambene tehnologije u društvu. Udruženje afirmiše struku kroz promociju stručnih i naučnih aspekata prehrambene tehnologije.
  Aktivnosti Udruženja usmerene su prema svim aspektima prehrambene tehnologije kao što su: tehnologija proizvodnje hrane, kvalitet i bezbednost hrane, zaštita životne sredine, kao i prema afirmaciji savremenih dostignuća u prehrambenoj industriji.
   Udruženje ostvaruje svoje ciljeve sledećim aktivnostima:
   1. Informisanje članova o svim dešavanjima u prehrambenoj industriji (o novoj literaturi, pravilnicima, stručnim skupovima, konkursima, dnevnim vestima).
   2. Ostvarivanje kontakta među tehnolozima iz iste branše.
   3. Održavanje godišnjeg Savetovanja inženjera tehnologije (za vreme održavanje Novosadskog sajma)
   4. Organizovanje tematskih tribina o aktuelnim pitanjima prehrambene industrije u svim područjima Srbije.
   5. Udruženje obezbeđuje nižu kotizaciju i za Savetovanja iz oblasti prehrambene industrije koja organizuju druge institucije.
   6. Poseban segment delovanja udruženja je pomaganje članovima oko zaposlenja. Informacije o tehnolozima koji traže posao prosleđujemo ostalim članovima koji rade u prehrambenoj industriji radi omogućavanja kontakta i potencijalnog zapošljavanja.
   Nadamo se da smo Vam dali dovoljno razloga za učlanjenje.